Памер шрыфту
A- A+
Iнтэрвал памiж лiтарамі
Каляровая схема
A A A A
Дадаткова

Архіў навін

09.10.19

План метадычных аб'яднанняў

Даклады, паведамленні і даты

Матэматыка,інфарматыка, фізіка, астраномія

02.11.2019

Семінар-практыкум. Эфектыўныя метады і приѐмы рашэння практыкаарыентаваных задач і задач з міжпрадметных зместам на розных этапах і узроўнях навучання на ўроках матэматыкі, фізікі, астраноміі і інфарматыкі

 • Эфектыўныя метады і прыёмы рашэння практыка-арыентаваных задач і задач з міжпрадметных зместам на розных этапах і узроўнях навучання на ўроках матэматыкі, фізікі, астраноміі і інфарматыкі (на прыкладзе канкрэтных тэм). (даклад, Разаронава М.І., Батурчык Б.П.)
 • Праектныя заданні ў навучальных дапаможніках па фізіцы 8-9 класаў і іх выкарыстанне пры арганізацыі пазнавальнай дзейнасці вучняў на ўроку і дома (даклад Корзун Л.І.)

СШ№4 г.Чэрвеня

03.01.2020

Навучальны семінар.  "Рэалізацыя прадметнага зместу абраных тэм 9 класа на вучэбных занятках па матэматыцы, фізіцы на базавым і павышаным узроўнях навучання

Гімназія №1 г.Чэрвеня

28.03.2020

Семінар-практыкум. Сучаснае вучэбны занятак па матэматыцы, фізіцы, інфарматыцы: праектаванне, правядзенне і аналіз

СШ№2  г.Чэрвеня

беларуская мова і літаратура, руская мова і літаратура

02.11.2019

Семінар- практыкум.Шляхі ўдасканалення прадметна-метадычных кампетэнцый настаўнікаў беларускай мовы, рускай мовы і літаратуры

Гімназія №1 г.Чэрвеня

04.04.2020

Семінар-практыкум.Правядзенне кантрольна-ацэначнай дзейнасці як абавязковы складнік прафесійнага майстэрства настаўнікаў  беларускай мовы, рускай мовы і літаратуры

СШ№3  г.Чэрвеня

16.05.2020

Практыкум, метадычны дыялог.  Арганізацыя  эфектыўнай вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў на вучэбных занятках па беларускай мове і літаратуры

СШ№1 г.п.Смілавічы

Хімія, біялогія, геаграфія

13.11.2019

Круглы стол. Напрамкі ўдасканалення прадметна-метадычных кампетэнцый настаўнікаў біялогіі, геаграфіі, хіміі

Гімназія №1 г.Чэрвеня

15.01.2020

Семінар-практыкум. Выніковае ацэньванне дзейнасці вучняў па сродках выкарыстання прыёмаў зваротнай сувязі, узаемацэнкі і самаацэнкі.

 • Аналіз фрагментаў навучальных заняткаў, спраектаваных з ужываннем тэхналогіі актыўнай ацэнкі (даклад, Тапырык В.В.)

СШ№2  г.Чэрвеня

18.03.2020

Семінар-практыкум. Шляху развіцця даследчай кампетэнцыі педагогаў як складовага кампанента метадычных кампетэнцый.

 • Актывізацыя прафесійнага самаразвіцця педагога праз удзел у даследчай дзейнасці(даклад, Шчэрбіна Т.П.)

СШ№3  г.Чэрвеня

Гісторыя, грамадазнаўства, СМК

19.10.2019

Семінар-практыкум. Рэалізацыя кампетэнтнаснага падыходу ў працэсе навучання вучэбных прадметах "Сусветная Гісторыя», «Гісторыя Беларусі», «Мастацтва» ва ўмовах абнаўлення зместу адукацыі

 • Праца ў групах. Складанне практычных задач па тлумачэнні, замацаванні гістарычнага мыслення вучняў, гістарычнай падрыхтоўкі, чытацкай пісьменнасці, уменняў прымяняць веды для тлумачэнняў фактаў, з'яў працэсаў, заканамернасцяў пры вывучэнні грамадазнаўства, гісторыі, мастацтва (Палячкоў В.В.)

СШ№2  г.Чэрвеня

29.02.2020

Навучальны семінар. Фарміраванне прадметных вучэбна-пазнавальных кампетэнцый вучняў пры навучанні гісторыі, грамадазнаўства, мастацтва

Гімназія №1 г.Чэрве
ня

25.04.2020

Семінар-практыкум. Фарміраванне эмацыянальна-каштоўнасных адносін да гісторыі і культуры сваёй краіны, каштоўнасных арыенціраў і прыярытэтаў на вучэбных занятках і з дапамогай пазанавучальнай дзейнасці

 • Вывучэнне беларускай мастацкай культуры, рэгіянальных культурных традыцый у сучасным сацыякультурным кантэксце на вучэбных занятках па айчыннай і сусветнай мастацкай культуры: 2019/2020 гады - Гады малой радзімы ў Беларусі (даклад, Цітова Л.Р.)

СШ№2 г.п.Смілавічы

Англійская мова

16.11.2019

Круглы стол. Напрамкі ўдасканалення прадметна-метадычных кампетэнцый настаўніка замежнай мовы

СШ№2 г.Чэрвеня

22.02.2020

Гадзіна калектыўнай творчасці. Мадэляванне навучальнага заняткі па замежных-ному мове з выкарыстаннем сучасных адукацыйных тэхналогій

 • Прадстаўленне відэафрагментаў урокаў (падрыхтаваных загадзя) з выкарыстаннем сучасных адукацыйных тэхналогій на любы з прыступак атрымання агульнай сярэдняй адукацыі. Абмеркаванне, самааналіз, аналіз. (настаўнікі англійскай мовы)

Гімназія №1 г.Чэрве
ня

16.05.2020

Метадычны фестываль. Рэалізацыя ўнутрыпрадметных і міжпрадметных сувязей на вучэбных занятках як умова дасягнення прадметных і метапрадметныя рэзультатаў навучання

 • Творчая абарона педагогамі тэм па самаадукацыі: відэафрагмент навучальнага або пазакласнага занятка; творчую справаздачу; прэзентацыя ўласнага досведу працы; прадстаўленне распрацаванага дідактычнага матэрыялу (настаўнікі англійскай мовы)

СШ№3 г.Чэрвеня

Пачатковыя класы, выяўленчае мастацтва, музыка, АБЖ

01.11.2019

Семінар-практыкум. Актывізацыя вучэбнай дзейнасці вучняў пачатковых класаў па авалоданні прадметнымі і метапрадметныя кампетэнцыямі

ВПК “Лядзенскі ДС-СШ”

09.01.2020

Педагагічная майстэрня. Фарміраванне чытацкай пiсьменнасцi вучняў пачатковых класаў сродкамі вучэбных прадметаў

 • Павышэнне эфектыўнасці урокаў літаратурнага чытання шляхам арганізацыі парнай і групавой працы (выступленне з вопыту работы) (даклад Чарняўская Н.Г.)

СШ№4 г.Чэрвеня

02.04.2020

Майстар клас. Сучасныя падыходы да арганізацыі кантрольна - ацэначнай дзейнасці настаўніка і вучняў на ўроку

СШ№3 г.Чэрвеня

Фізічная культура і здароўе, АБЖ, дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка

25.10.2019

Семінар-практыкум. Асаблівасці арганізацыі і правядзення занятка «Гадзіна здароўя і спорту". Грамадзянска-патрыятычнае выхаванне вучняў X-XI класаў у працэсе навучання вучэбным прадмеце "Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка

ВПК “Руднянскій ДС-СШ”

18.01.2020

Семінар-практыкум. Формы, метады і сродкі арганізацыі падрыхтоўкі да раённых спаборніцтваў у самую зададзеную і пазаўрочны час

Гімназія №1 г.Чэрве
ня

17.04.2020

Семінар. Павышэнне прафесійнай кампетэнтнасці педагогаў з мэтай павышэння якасці адукацыі

СШ№1 г.п.Смілавічы

Намеснікі дырэктара па выхаваўчай, навучальна-выхаваўчай рабоце

21.11.2019

Міжведамаснае ўзаемадзеянне як ключавы фактар выніковай работы па прафілактыцы супрацьпраўных паводзін непаўналетніх і рэалізацыі Дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь №18 ад 24.11.2006

ВПК “Турэцкі ДС-БШ”

13.02.2020

Культурна-дасугавая дзейнасць як фактар сацыялізацыі асобы вучня

ВПК “Грабёнскі ДС-СШ”

16.04.2020

Падтрымка дзейнасці дзіцячых і маладзёжных грамадскіх аб'яднанняў у установе адукацыі праз развіццё вучнёўскага самакіравання і вучнёўскіх ініцыятыў

СШ№4 г.Чэрвеня

МА настаўнікаў-дэфектолагаў ПКПП, настаўнікаў - дэфектолагаў,
  педагогаў класаў інтэграванага навучання і выхавання

10.10.2019

Семінар-практыкум. Актыўная работа вучняў з асаблівасцямі псіха-фізічнага развіцця на ўроках - павышэнне якасці навучання

СШ№4 г.Чэрвеня

29.02.2020

Семінар-практыкум. Фарміраванне склонавых канструкцый у навучэнцаў з парушэннямі мовы ва ўмовах пункта карэкцыйна-педагагічнай дапамогі.

 • Фарміраванне навыку ўжывання прыназоўнікаў у дзяцей у антагенезе і асаблівасці засваення месным-склонавых канструкцый у навучэнцаў з парушэннямі мовы (даклад Дарафеева І.П.)

СШ№3 г.Чэрвеня

26.05.2020

Круглы стол. Аналіз працы настаўнікаў - дэфектолагаў ПКПП, настаўнікаў - дэфектолагаў, педагогаў класаў інтэграванага навучання і выхавання ўстаноў адукацыі Чэрвеньскага раёна, якія забяспечваюць атрыманне спецыяльнай адукацыі у 2019 / 2020учебном годзе

 • Аналіз працы настаўнікаў - дэфектолагаў ПКПП, класаў інтэграванага обученияи выхавання школ раёна за 2019 / 2020учебном годзе. (настаўнікі - дэфектолагі ПКПП, класаў інтэграванага навучання і выхавання)

ЦКРНР г.Чэрвеня

Бібліятэкары

07.10.2019

Круглы стол. Інавацыйныя формы і метады работы бібліятэкі па папулярызацыі сямейнага чытання

Гімназія №1 г.Чэрвеня

15.05.2020г

Прыцягненне да чытання: новыя ідэі і формы папулярызацыі чытання сярод дзяцей і падлеткаў у бібліятэцы ўстановы адукацыі

ВПК “Раванічскі ДС-СШ”

Педагогі-арганізатары

22.10.2019

Семінар-практыкум. Удасканаленне метадычнага майстэрства педагога-арганізатара як умова ўсебаковага развіцця навучэнца

СШ№1 г.п.Смілавічы

04.02.2020

Семінар-практыкум. Фарміраванне грамадзянскасці і патрыятызму ў падрастаючага пакалення

Гімназія №1 г.Чэрвеня

09.04.2020

Кругля стол. Стварэнне ўмоў самарэалізацыі лідэраў дзіцячых і моладзевых арганізацый у летні перыяд

СШ №3 г.Чэрвеня

Педагог-сацыяльны, педагог-псіхолаг

14.11.2019

Семінар. Ахоўна-ахоўная і прафілактыкі-асветніцкая дзейнасць спецыялістаў СППС

СШ №4 г.Чэрвеня

16.01.2020

Круглы стол . Арганізацыя псіхолага-педагагічнага суправаджэння дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця

СШ №3 г.Чэрвеня

12.03.2020

Семінар-практыкум. Праца спецыялістаў СППС па павышэнні псіхолага-педагагічнай культуры сям'і

 • Сучасная сям'я і месца дзіцяці ў ёй. Праблемы выхавання і няшчасця (сямейныя канфлікты, гвалт, алкагалізм і інш.) (Шамак М.М.)

СШ №2 г.п.Смілавічы

04.06.2020

Круглы стол. Фарміраванне гендэрнай культуры навучэнцаў. Праблемы гендэрнай сацыялізацыі асобы ў сучаснай школе

 • Гендэрны аспект і ўмовы фарміравання гендэрнай культуры ў школе. Роля педагогаў у гендэрнай выхаванні. (Дзенісевіч С. А.)
 • Творчыя справаздачы педагогаў сацыяльных і педагогаў-псіхолагаў па тэмах самаадукацыі. (Педагогі сацыяльныя, педагогі-псіхолагі)

СПЦ

Спампаваць планы метадычных аб'яднанняў у больш падрабязным выглядзе

Раздзелы сайта