Размер шрифта
A- A+
Межбуквенное растояние
Цвет сайта
A A A A
Изоображения
Дополнительно

Архив новостей

15.01.2018

Чытаем анлайн школьную праграму па беларускай літаратуры

На нашым сайце вы можаце знайсці абноўленыя спасылкі на творы са школьнай праграмы па беларускай літаратуры

Чытаць кнігі на ПК або ноўтбуку можна з дапамогай праграмы Cool Reader 2

Навучанне літаратуры і выхаванне літаратурай - артыкул пра змены ў праграме па беларускай літаратуры на adu.by

Вярнуцца ў "Школьную бібліятэку"

Беларуская літаратура: 

 1. Янка Купала. Вершы
 2. Францішак Багушэвіч. "Дудка беларуская", "Смык беларускі"
 3. Ніл Гілевіч. Вершы
 4. Рыгор Барадулін. Вершы
 5. Якуб Колас "Новая зямля"

Беларуская літаратура. 5 клас

 1. Пятрусь Броўка "Калі ласка"
 2. Яўгенія Янішчыц "Мова"
 3. Уладзімір Караткевіч "Бацькаўшчына", "Былі  ў мяне мядзведзі"
 4. Анатоль Грачанікаў "Дрымотна ціснуцца кусты..."
 5. Яўген Крупенька "Ёсць у кожнага з нас..."
 6. Залаты птах. Казка
 7. Разумная дачка. Казка
 8. Музыкі. Казка
 9. Вохк і сабака. Казка
 10. Нарач. Легенда
 11. Якуб Колас "Крыніца"
 12. Уладзімір Караткевіч "Нямоглы бацька", "Лісце"
 13. Георгій Марчук "Чужое багацце"
 14. Пятро Сіняўскі "Зачараваная гаспадарка"
 15. Андрэй Федарэнка "Падслуханая казка"
 16. Максім Багдановіч "Зімой"
 17. Анатоль Грачанікаў "Зоры спяваюць", "Верасень", "Як ападае ліст..."
 18. Якуб Колас "Песня ляснога жаваранка", "У старых дубах"
 19. Пятрусь Броўка "Кропля"
 20. Алесь Гарун "Датрымаў характар"
 21. Міхась Лынькоў "Васількі"
 22. Рыгор Барадулін "Бацьку"
 23. Васіль Зуёнак "Прыйдзі аднойчы..."
 24. Анатоль Кудравец "Цітаўкі"
 25. Генрых Далідовіч "Страта"
 26. Хрысціна Лялько "Касцы"
 27. Максім Лужанін "Добры хлопец Дзік"
 28. Міхась Лынькоў "Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў"
 29. Якуб Колас - "У старых дубах" (новае)

Беларуская літаратура. 6 клас

 1. Уладзімір Ліпскі "Ад роду - да народу" (Праўдзівы аповяд пра твой і мой радавод)
 2. Алесь Пісьмянкоў "Продкі"
 3. Пятрусь Броўка "Беларусь"
 4. Уладзімір Караткевіч "Лебядзіны скіт"
 5. Янка Купала "Як у казцы"
 6. Ян Баршчэўскі "Вужыная карона"
 7. Максім Багдановіч "Вадзянік"
 8. Якуб Колас "Жывая вада"
 9. Народна-абрадавыя песні "Прыехала Каляда на белым коні...", "Вы, калядачкі, бліны-ладачкі"
 10. Алесь Ставер "Жураўлі на Палессе ляцяць"
 11. Алесь Бачыла "Радзіма мая дарагая..."
 12. Змітрок Бядуля "Зямля"
 13. Паўлюк Трус "Дзясяты падмурак"
 14. Рыгор Барадулін "Уцякала зіма ад вясны"
 15. Янка Брыль "Над зямлёй - красавіцкае неба..."
 16. Анатоль Вялюгін "Спелы бор"
 17. Іван Мележ "Першы іней" ()урывак з "Подых навальніцы")
 18. Аляксей Коршак "Кляновы ліст"
 19. Іван Грамовіч "Воблакі"
 20. Алена Васілевіч "Сябры"
 21. Кузьма Чорны "Насцечка"
 22. Уладзімір Бутрамееў "Славутая дачка полацкай зямлі"
 23. Лявон Случанін "Рагнеда" (спампаваць у djvu)
 24. Сяргей Тарасаў "Еўфрасіння Полацкая"
 25. Генрых Сянкевіч "Крыжакі"
 26. Мікола Сурначоў "У стоптаным жыце"
 27. Аляксей Пысін "Проня"
 28. Анатоль Вярцінскі "Два полі"
 29. Вячаслаў Адамчык "Салодкія яблыкі"
 30. Пімен Панчанка "Сармацкае кадзіла", "Вясёлай маланкай ластаўка бліскае"
 31. Іван Пташнікаў "Алені"
 32. Алесь Жук "Паляванне на Апошняга Жураўля"
 33. Янка Маўр "Багіра"
 34. Якуб Колас "Конь і сабака"
 35. Уладзімір Корбан "Малпаў жарт"
 36. Раіса Баравікова "Гальштучнік"
 37. Дзінтрэ Шулцэ "Роберцік"
 38. Георгій Марчук - "Чужое багацце" (відэа) (новае)

Беларуская літаратура. 7 клас

 1. Якуб Колас "Сымон-музыка", "Ручэй"
 2. Янка Купала "Курган"
 3. Васіль Быкаў "Незагойная рана"
 4. Віктар Шніп "Паэзія"
 5. Максім Багдановіч "Маёвая песня"
 6. Раіса Баравікова "Казкі астранаўта"
 7. Данута Бічэль "Роднае слова"
 8. Рыгор Барадулін "Мы - беларусы"
 9. Анатоль Вярцінскі "Рэквіем па кажным чацвёртым"
 10. Ніл Гілевіч "Маці"
 11. Васіль Зуёнак "Я са шляхоў далёкіх"
 12. Змітрок Бядуля "На Каляды к сыну"
 13. Васіль Быкаў "Альпійская балада"
 14. Янка Брыль "Сірочы хлеб"
 15. Янка Маўр "Палескія рабінзоны"
 16. Мікола Лупсякоў "Мэры Кэт"
 17. Якуб Колас "Думкі ў дарозе"
 18. Змітрок Бядуля "Шчасце не ў золаце"
 19. Максім Танк "Дрэвы паміраюць"
 20. Цётка "Шануйце роднае слова"
 21. У. Караткевіч "Зямля пад белымі крыламі"
 22. Леанід Дайнэка "Меч князя Вяткі"
 23. Уладзімір Караткевіч "Балада пра Вячку, князя людзей простых"
 24. Тарас Хадкевіч -Крынічка (новае)
 25. Васіль Зуёнак "З вайны сустрэлі мацяркі сыноў..." (новае)
 26. Мікола Арочка - Хлеб роднай мовы
 27. Еўдакія Лось - Дзяўчаты мінулай вайны(новае)
 28. Якуб Колас "Дзядзька-Кухар" (урывак з "Новай зямлі")
 29. Іван Навуменка - "Настаўнік чарчэння"(новае)
 30. Янка Брыль "Урокі пані Мар'і"(новае)
 31. Уладзімір Шыцік - "Лісцік серабрыстай таполі"(новае)
 32. Мікола Лупсякоў "Мэры Кэт"(новае)
 33. Алёна Васілевіч - "Горкі ліпавы мёд" (новае)
 34. Алесь Разанаў - "У парку" (новае)

Беларуская літаратура. 8 клас

 1. Рыгор Барадулін "Трэба дома бываць часцей"
 2. В.Карамазаў "Дзяльба кабанчыка"
 3. А.Дудараў "Вечар", "Кім"
 4. Янка Купала "Спадчына"
 5. Максім Багдановіч "Слуцкія ткачыхі"
 6. Уладзімір Караткевіч "Беларуская песня"
 7. Максім Танк "Шчасце"
 8. А. Вярцінскі "Жыццё даецца, каю жыцце тварыць.."
 9. Максім Багдановіч "Раманс"
 10. А. Куляшоў "Бывай"
 11. Якуб Колас "О, край родны, край прыгожы.."
 12. Максім Багдановіч "Цёплы вечар, ціхі вечар, свежы стог.."
 13. Максім Багдановіч "Санет" (Замёрзла ноччу шпаркая крыніца..)
 14. А.Грачанікаў "Свяці, кахання чыстая зара.."
 15. Максім Багдановіч "Трыялет" (Калісь глядзеў на сонца я...)
 16. Якуб Колас "Хмарка"
 17. Уладзімір Караткевіч "Нельга забыць"
 18. Г. Далідовіч "Губаты"
 19. В.Быкаў "Жураўліны крык"
 20. Янка Капала "Магіла льва"
 21. А.Куляшоў "Маці"
 22. Кандрат Крапіва "Ганарысты Парсюк"
 23. Янка Купала "Паўлінка"
 24. В.Вольскі "Несцерка"

Беларуская літаратура. 9 клас

 1. Легенда "Дамавікова ўдзячнасць"
 2. "Жыццё Еўрасінні Полацкай" (літаратура эпохі Сярэдневечча)
 3. Кірыла Тураўскі "Словы", "Казанні", "Павучанні"
 4. "Аповесць мінулых гадоў"
 5. "Летапіс вялікіх князёў літоўскіх"
 6. Сымон Будны. Прадмова да Катэхізіса
 7. Васіль Цяпінскі. Прадмова да Евангелля
 8. Мікола Гусоўскі. Песнь пра зубра
 9. "Энеіда навыварат"
 10. Адам Міцкевіч. "Гражына"
 11. Ян Баршчэўскі. "Шляхціч Завальня", Белая сарока", "Плачка", "Сын буры"
 12. "Тарас на Парнасе"
 13. Тарас Шаўчэнка "Цары", "Думка", "Садок вішнёвы каля хаты"
 14. Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч "Пінская шляхта" (epub, mp3)
 15. Янка Лучына "Роднай старонцы", "Паляўнічая акварэлька з Палесся"
 16. Цётка "Мае думкі", "Суседзям у няволі", "Вера беларуса", "Мора"
 17. Ядвігін Ш. "Дуб-дзядуля"
 18. Янка Купала "Бандароўна", "Раскіданае гняздо"
 19. Якуб Колас "Новая зямля", На ростанях" (частка першая - «У палескай глушы»)
 20. Максім Багдановіч "Страцім-лебедзь"
 21. Алесь Гарун "Ідуць гады", "Ты мой брат, каго зваць беларусам..."

Беларуская літаратура. 10 клас:

 1. Максім Гарэцкі "Роднае карэнне""Літоўскі хутарок"
 2. Змітрок Бядуля "Бондар", вершы
 3. Уладзімір Дубоўка "О, Беларусь, мая шыпшына"
 4. Кандрат Крапіва "Дыпламаваны баран", "Махальнік Іваноў", "Хто смяецца апошнім"
 5. Андрэй Мрый "Запіскі Самсона Самасуя"
 6. Стыфан Цвейг "Нябачныя калекцыі"
 7. Міхась Зарэцкі "Ворагі"
 8. Міхась Зарэцкі "Кветка пажоўхлая"
 9. Кузьма Чорны "Пошукі будучыні"
 10. А. Куляшоў "Над брацкай магілай", "Мая Бесядзь", "Маналог"
 11. Максім Танк "Спатканне", "Родная мова", "Люцыян Таполя"
 12. Янка Брыль "Momento more", "Галя"
 13. Пімен Панчанка "Краіна мая"
 14. Іван Мележ "Людзі на балоце"
 15. Уладзімір Караткевіч "Дзікае паляванне караля Стаха", "Каласы пад сярпом тваім"
 16. Андрэй Макаёнак "Пагарэльцы", "Зацюканы апостал"

Беларуская літаратура. 11 клас:

 1. Іван Шамякін "Непаўторная вясна", "Сэрца на далоні"
 2. Васіль Быкаў "Сотнікаў", "Знак бяды"
 3. Эрнест Хэмінгуэй "Стары і мора"
 4. Міхась Стральцоў "Сена на асфальце", "На чацвёртым годзе вайны" 
 5. Іван Чыгрынаў "У ціхім тумане", "Дзівак з ганчаровай вуліцы"
 6. Іван Навуменка "Сямнадцатай вясной", "Хлопцы самайй вялікай вайны"
 7. Генрых Бёль "Дом безгаспадара"
 8. Яўгенія Янішчыц "Чаму ніколі не баюся я...", "Не воблака, а проста аблачынка...", "Помню, помню, праз гады...", "Любоў мая..."
 9. Георгій Марчук "Канон Богу", "Канон Базару", "Канон маці", "Канон Гарыні"
 10. Аляксей Дудараў "Князь Вітаўт"
 11. Я.Сіпакоў. Балады
 12. А. Вярцінскі "Паэма пра хлеб"
 13. І.Пташнікаў "Найдорф"
 14. В. Казько "Суд у Сладабзе"
 15. В.Карамазаў "Падранак"
 16. А.Петрашкевіч "Напісанае застаецца", "Прарок для Айчыны"

Дзякуй за беларускамоўны кантэнт сайтам:

Энцыклапедыя электронная flibusta.net
knihi.com- Беларуская палічка Вікіпедыя

Падобныя тэмы:

 1. Школьная бібліятэка
 2. Электронныя падручнікі

Каменцім у Кантакце:

Разделы сайта